Hřiště
3 fotogalerie

Písek a hřiště. více na http://www.tvpisek.cz/106-hriste/ více…

Město Písek předalo dětem k užívání další čtyři dětská hřištěút 4.9.2012

Zástupci vedení města v čele se starostou JUDr. Ondřejem Veselým, místostarostkou Mgr. Hanou Rambousovou a místostarostou JUDr. Josefem Knotem předali do užívání dětem další čtyři dětská hřiště, která byla vybudována v rámci Koncepce obnovy a výstavby dětských hřišť pro období 2008 - 2013.

Jedná se o hřiště na sídlišti Jih a sídlišti Logry, jejichž realizace vznikla nákladem cca 800 tis Kč. Celková částka, která byla v letošním roce vyčleněna v rozpočtu města na obnovu a výstavbu hřišť, činila cca 1,5 mil Kč a dalších 400 tis Kč je investováno do pravidelné údržby a správy hřišť na území města. Realizací výše zmiňovaných hřišť došlo k naplnění Koncepce obnovy a výstavby dětských hřišť na období 2008 – 2013 a v současné době má tedy město Písek ve svém majetku 34 dětských hřišť, do kterých investovalo cca 15 mil Kč.

Takto vynaložené prostředky jsou jistě dobrou investicí, díky níž se podařilo zlepšit bezpečnost a celkový stav dětských hřišť v Písku a přispět tak k rozšíření nabídky zejména pro rodiče s dětmi, ale také pro turisty a návštěvníky Písku.

Velkou zásluhu na naplnění Koncepce obnovy a výstavby dětských hřišť má pracovní skupina Za hřiště pod vedením místostarostky města Mgr. Hany Rambousové, jejímiž členy byli kromě pracovníků města Písek také zástupci z řad občanské veřejnosti a to zejména maminky dětí. Tito aktivní občané přispěli svými poznatky k úspěšné realizaci celého projektu, za což jim patří poděkování.

Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek

zařadit do oblíbenýchposlat kamarádovi
zhlédnuto: 21190× od 5.9.2012
oblíbené: 0×

© multimediální studioQUIN.cz